Määräykset ja ohjeet

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021

Opetussuunnitelma Valmistava opetus Lukiokoulutus
Kannen kuva

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021
(pdf, 844.03 KB)

Lataa

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen (LUVA) opetussuunnitelman perusteet 2021 on Opetushallituksen määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta. LUVA-perusteet antavat yhteisen perustan paikallisesti laadittaville opetussuunnitelmille ja edistävät opetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa.

LUVA-perusteissa 2021 määrätään laaja-alaisen osaamisen, suomen kielen ja muiden opintojen lukiolaissa tarkoitetun lukiokoulutukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Lisäksi siinä käsitellään opetussuunnitelman laadintaa ja sisältöä, LUVA-koulutuksen tehtävää ja arvoperustaa, opetuksen toteuttamista, opiskelijan ohjausta ja tukemista sekä opiskelijan oppimisen arviointia.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen perusteet 2021 edistävät lukiolain mukaista tarkoitusta tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten sekä tukea edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.
 

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6714-4
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2021:1a
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi