Määräykset ja ohjeet

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Opetussuunnitelma Lukiokoulutus
Kannen kuva: Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019
(pdf, 3.25 MB)

Lataa

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 on Opetushallituksen määräys, jonka pohjalta koulutuksen järjestäjä päättää opetussuunnitelmasta. Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 antaa yhteisen perustan paikallisesti laadittaville opetussuunnitelmille ja edistää opetuksen yhdenvertaista toteutumista koko maassa. 

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 määrätään laaja-alaisen osaamisen, oppiaineiden sekä muun lukiolaissa tarkoitetun opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Lisäksi siinä käsitellään paikallisen opetussuunnitelman laadintaa ja sisältöä, lukiokoulutuksen tehtävää ja arvoperustaa, opetuksen toteuttamista, opiskelijan ohjausta ja tukemista sekä opiskelijan oppimisen arviointia.

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 edistää lukiolain mukaista lukiokoulutuksen tarkoitusta tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukainen lukiokoulutus antaa opiskelijoille valmiuksia jatkuvaan oppimiseen, itsensä kehittämiseen, elämänhallintaan ja vastuulliseen vaikuttamiseen. 

Painettuna julkaisu tilattavissa verkkokaupasta.

Tekijät
Opetushallitus
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6623-9
ISBN painettu
978-952-13-6622-2
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2019:2a
ISSN pdf
1798-8888
ISSN painettu
1798-887X
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi