Oppaat ja käsikirjat

Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet

Oppimisympäristö Lukiokoulutus Perusopetus Biologia Fysiikka Kemia Maantiede /Maantieto Ympäristöoppi
Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet

Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet
(pdf, 4.56 MB)

Lataa

Perusopetus ja lukio

Hyvin suunniteltu oppimisympäristö mahdollistaa oppilaan syvällisen ja monipuolisen ymmärryksen oppimisen kohteena olevista ilmiöistä. Tutkivaan ja kokeelliseen työskentelyyn tarvitaan sopivat opetustilat, tutkimus- ja laboratoriovälineitä sekä mahdollisuus hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa. Luonnontieteiden opetus voi tapahtua koulussa tai koulun ulkopuolisessa oppimisympäristössä. 

Tämä opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi opas sisältää määräykset ja ohjeet työturvallisuudesta. Esitetyt ehdotukset on laadittu perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tarpeita varten.

Julkaisusta on päivitetty kesäkuussa 2018 Luku 4. Työturvallisuus sekä Liite 7. Kemikaaliluettelo. Nämä ovat erillisinä pdf-tiedostoina.

Tekijät
Heli Anttalainen ja Jukka Tulivuori (toim.)
Julkaisuvuosi
2011
ISBN pdf
978-952-13-4923-2
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2011:6
ISSN pdf
ISSN 1798-8969
ISSN painettu
ISSN-L 1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi