Raportit ja selvitykset

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajakoulutus Vapaa sivistystyö
Kannen kuva: Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Maahanmuuttajat ja maahanmuuttajakoulutus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
(pdf, 857.95 KB)

Lataa

Kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja sivistysliittojen opintokeskukset järjestävät tutkintoon johtamatonta, pääasiassa aikuisille suunnattua vapaata sivistystyötä. Oppilaitokset voivat järjestää myös ammatillista tai yleissivistävän koulutusta. Oppilaitosten maahanmuuttajakoulutuksessa painopiste on aikuisten kieli- ja kulttuurikoulutuksessa.

Tämä selvitys pyrkii antamaan kokonaiskuvan vapaan sivistystyön oppilaitosten järjestämästä maahanmuuttajakoulutuksesta ja maahanmuuttajien osallistumisesta opintoihin. Selvitys kattaa vapaan sivistystyön lisäksi kaiken oppilaitosten järjestämän koulutuksen, jossa on ollut maahanmuuttajaopiskelijoita vuonna 2014. Selvitys perustuu oppilaitoksille vuonna 2015 tehtyyn kyselyyn, jossa vastausprosentti oli 85.

Opiskelija- ja opetustuntimäärien lisäksi selvitys kuvaa koulutuksien sisältöjä ja laajuuksia, opetussuunnitelman perusteiden käyttöä ja opiskelijan maksuosuutta. Siinä tarkastellaan maahanmuuttajakoulutuksen ja maahanmuuttajaopiskelijoiden jakautumista oppilaitosmuodoittain ja alueittain. Myös oppilaitoshenkilöstön kulttuuriseen moninaisuuteen kiinnitetään huomiota.    
 

Tekijät
Leena Saloheimo (toim.)
Julkaisuvuosi
2016
ISBN pdf
978-952-13-6250-7
Sarja
Raportit ja selvitykset 2016:4
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi