Raportit ja selvitykset

Metsäalan osaamistarveraportti

Ennakointi Ammatillinen koulutus Maa- ja metsätalousalat
Kannen kuva: Metsäalan osaamistarveraportti

Metsäalan osaamistarveraportti
(pdf, 890.98 KB)

Lataa

Opetushallitus toteutti metsäalan osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.
 

Liite
Tekijät
Ulla Taipale-Lehto
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6381-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2017:7
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi