Oppaat ja käsikirjat

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella

Tasa-arvo ja osallisuus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella
(pdf, 1.76 MB)

Lataa

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja ja päämääriä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet tukevat jokaisen mahdollisuuksia kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja tuntea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen on myös edellytys työllisyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin kasvattamiselle. 

Mukana! – tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella on jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ja opiskelevan opas. Opas nostaa esille oppilaitosten kehittämiskohteita ja esittelee hyviä käytäntöjä. 

Tekijät
Satu Honkala, Miko Lempinen, Katriina Nousiainen, Hanna Onwen-Huma, Aija Salo, Riikka Vacker
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6611-6
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2019:4a
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi