Oppaat ja käsikirjat

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella

Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus
Kannen kuva: Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella

Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella
(pdf, 1.76 MB)

Lataa

Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo ovat keskeisiä arvoja ja päämääriä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet tukevat jokaisen mahdollisuuksia kehittyä täyteen potentiaaliinsa ja tuntea itsensä täysivaltaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden vahvistaminen on myös edellytys työllisyyden, osaamisen ja hyvinvoinnin kasvattamiselle. 

Mukana! – tasa-arvo ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella on jokaisen oppilaitoksessa työskentelevän ja opiskelevan opas. Opas nostaa esille oppilaitosten kehittämiskohteita ja esittelee hyviä käytäntöjä.

Oppaassa ei ole huomioitu vuoden 2019 jälkeen tulleita lainsäädäntömuutoksia.

 

Tekijät
Satu Honkala, Miko Lempinen, Katriina Nousiainen, Hanna Onwen-Huma, Aija Salo, Riikka Vacker
Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6611-6
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2019:4a
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi