Oppimateriaali

Munkkiniemi eilen - tänään, ympäristökasvatusaineistoa kaupunkialueelta

Perusopetus Lukiokoulutus Arkkitehtuuri

Aineisto käsittelee rakennettua ympäristöä. Materiaali koostuu eri teemoja käsittelevistä selostuksista, kuvista, lähdeviitteistä, yhteystiedoista ja tehtäväehdotuksista. Oppimateriaalin tavoitteena on innostaa tunnistamaan ympäristön historiallisia kerrostumia ja muutosprosesseja. Tehtävien kautta joudutaan pohtimaan omia ympäristökäsityksiä ja asenteita. Aineisto soveltuu yksilölliseen opiskeluun sekä ryhmätyöskentelyyn yläasteella ja lukiossa.