Oppaat ja käsikirjat

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas

Oppimisympäristö Perusopetus Lukiokoulutus Musiikki
Kannen kuva: Musiikin opetustilojen suunnitteluopas

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas
(pdf, 7.81 MB)

Lataa

Peruskoulu ja lukio
Musiikinopetus kouluissa on toimintaa, tiedostamista, elämyksiä ja parhaimmillaan merkityksellisiä kokemuksia. Se on vuorovaikutusta itsen ja ympäristön välillä. Se antaa ihmiselle välineitä tarkastella sekä rakentaa persoonallisuuttaan. Musiikinopetuksen keskeinen tekijä on oppimisen jatkuva prosessi. Oppimisympäristön tulee voida muuntautua koulu- ja luokka-asteen myötä siten, että se tukee jo opittuja taitoja ja tarjoaa uutta omaksuttavaa.

Tämän oppaan tavoite on avata oppimisympäristön osatekijöitä peruskoulun alkuopetuksesta aina ammattiopintojen kynnykselle. Niiden hahmottaminen on avain musiikin opetustilojen suunnitteluun. Musiikinopetuksen työtavat ovat monipuolisia ja vaihtelevat läpi kouluajan. Myös opettajien persoonallisille valinnoille on jätettävä tilaa, onhan kyseessä taideaineen opetus. Ei ole yhtä, ainoaa oikeaa ratkaisua tilojen ja varusteiden suunnittelussa vaan niitä on useita.

Musiikin opetustilojen suunnitteluopas on laadittu siten, että sen avulla voidaan luoda kuhunkin rakennuskohteeseen sopiva suunnitteluprosessi ja että suunnittelijoiden, käyttäjien, rakennuttajan ja tilojen ylläpidosta vastaavan tahon yhteistyö ja vuorovaikutus on hahmotettavissa jo hankesuunnitteluvaiheessa.

Tekijät
Juha Unkari (toim.)
Julkaisuvuosi
2012
ISBN pdf
978-952-13-5191-4
ISBN painettu
978-952-13-5190-7
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2012:8
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi