Raportit ja selvitykset

Näkökulmia korkeakoulujen SIMHE-työhön

Kansainvälistyminen Laatu ja kehittäminen Maahanmuuttajakoulutus Osaamisen arviointi Korkeakoulutus
Kannen kuva

Näkökulmia korkeakoulujen SIMHE-työhön
(pdf, 660.12 KB)

Lataa

Maahanmuutto- ja ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden määrä on kasvanut merkittävästi suomalaisissa korkeakouluissa: se on yli kaksinkertaistunut vuosivälillä 2010–2020. Myös muualla kuin Suomessa syntyneiden korkeakoulutusta ja työllistymistä tukevien ohjauspalveluiden asiakasmäärät ovat viime vuosina kasvaneet reippaasti.

Tämä selvitys tarkastelee SIMHE-palveluja (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) SIMHE-korkeakoulujen ohjaustoiminnastaan keräämien tilastojen ja toiminnastaan raportoimien laadullisten tietojen valossa. Korkeakoulujen raportoimaa tietoa taustoitetaan yleisemmillä vieraskielisiä ja ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita korkeakoulutuksessa kuvaavilla tilastoilla.

Selvityksellä pyritään avaamaan näkökulmia SIMHE-palvelujen vaikuttavuuteen kansallisella tasolla ja kokonaisuutena. Tarkastelun kohteena on SIMHE-palvelujen osalta erityisesti vuosi 2021. Selvitys toimii myös pohjana, jonka avulla toiminnan ja sen vaikuttavuuden kehittymistä voidaan jatkossa seurata.

Tekijät
Maija Airas, Sini Piippo, Laura Berg, Saara Korhonen
Julkaisuvuosi
2023
ISBN pdf
978-952-13-6895-0
Sarja
Raportit ja selvitykset 2023:6a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä