Oppaat ja käsikirjat

Neliapila

Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Taiteen perusopetus
Kannen kuva

Neliapila.pdf
(pdf, 5.49 MB)

Lataa

Opas taiteen perusopetuksen laatutyöhön

Neliapila-oppaan tavoitteena on tukea taiteen perusopetuksen järjestäjää oman toimintansa arvioinnissa ja kehittämisessä. Opas on laadittu oppilaitoksen pedagogiikan kehittämiseen taiteen perusopetuksen laajan ja yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden 2017 pohjalta. Tukimateriaali on suunnattu kaikille arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsityön, mediataiteiden, musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen taiteen perusopetuksen järjestäjille ja oppilaitoksille.  

Opasta voi hyödyntää paikallisen opetussuunnitelman toteutumisen seurannassa ja monipuolisessa kehittämisessä. Materiaalin avulla on mahdollista tunnistaa oppilaitoksen pedagogiikan vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Opas kannustaa pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen taiteenalan pedagogiikan yhteiskehittämiseen. Tukimateriaalia voidaan hyödyntää esimerkiksi paikallisessa opetussuunnitelmatyössä, opetustarjonnan kehittämisen suunnittelussa ja lukuvuoden opetuksen suunnittelussa.
 

Julkaisuvuosi
2024
ISBN pdf
978-952-13-6934-6
ISBN painettu
978-952-13-6933-9
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2024:1a
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi