Määräykset ja ohjeet

Ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi ja todistukset Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista ammatillisessa koulutuksessa
(pdf, 256.38 KB)

Lataa

1.8.2021

Ohjetta sovelletaan todistusten ja niiden liitteiden antamiseen. Lisäksi kerrotaan eräitä muita todistusten antamiseen liittyviä menettelytapoja. Ohje perustuu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) ja valtioneuvoston asetuksen (673/2017) säännöksiin sekä voimassa olevaan Opetushallituksen todistusmääräykseen. Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. Koulutuksen järjestäjät laativat tarvittaessa määräyksen pohjalta omat todistusmallit käyttöönsä.

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa -julkaisu avautuu  Siirry materiaaliin -painikkeesta.

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6757-1
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2021:7a
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi