Oppaat ja käsikirjat

Oma kieli kullan kallis

Maahanmuuttajakoulutus Opetus ja ohjaus Perusopetus
Kannen kuva

Oma kieli kullan kallis
(pdf, 2.82 MB)

Lataa

Opas oman äidinkielen opetukseen

Maahanmuuttajataustaisten oppilaiden äidinkieliä on opetettu kouluissa jo yli kaksikymmentä vuotta. Alan osaamista ja kokemusta on siis ehtinyt karttua runsaasti. Tähän julkaisuun on koottu kokeneiden opettajien puheenvuoroja opetuksen suunnittelusta, osaamisen arvioinnista, opetusmenetelmistä ja oppimateriaaleista. Opetustyön arjessa esiin tuleviin haasteisiin annetaan lukuisia käytännön vinkkejä. Oman äidinkielen opetuksen kehittämistä varten on kuvattu hyviä käytänteitä, joita on toteutettu niin Suomessa kuin laajemmalti Euroopassa. Kirjassa annetaan uutta tutkimustietoa kaksi- ja monikielisyydestä sekä luodaan katsaus opetusalan ja sen säädöspohjan kehittymiseen.

Kirja on tarkoitettu oman äidinkielen opettajille, suomi toisena kielenä -opettajille ja muillekin opettajille, joiden opetusryhmissä on maahanmuuttajataustaisia oppilaita. Artikkelit tarjoavat hyödyllistä tietoa myös varhaiskasvattajille, maahanmuuttajataustaisten lasten vanhemmille ja kaikille monikielisyyden ja monikulttuurisuuden parissa työskenteleville. Kirja vakuuttaa lukijat siitä, että oppilaiden monikielisyys on suomalaisen yhteiskunnan voimavara ja että äidinkielten ylläpitämistä ja kehittymistä tulee tukea.
 

Tekijät
Sirkku Latomaa (toim.)
Julkaisuvuosi
2007
ISBN pdf
978-952-13-3235-7
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi