Raportit ja selvitykset

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016

Henkilöstökoulutus Johtaminen ja hallinto Laatu ja kehittäminen Opetus ja ohjaus
Julkaisun kansikuva-Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2016
(pdf, 16.96 MB)

Lataa

Tämä julkaisu tarjoaa katsauksen suomalaiseen opettaja- ja rehtorikuntaan. Julkaisun tarkoituksena on palvella opettajakoulutuksen suunnittelua ja opettajatarpeen ennakointia, mikä kehittää ja parantaa yleisesti koulutuksen laatua.

Opettajatiedonkeruita ja niihin pohjautuvia raportteja on tehty vuodesta 1999 alkaen. Tilastokeskus on vastannut kolmen vuoden välein suoritetuista tiedonkeruista, joista viimeisin tehtiin vuonna 2016.

Vuoden 2016 tiedonkeruussa kerättiin tietoa suomalaisista opettajista ja rehtoreista kaikilta koulutusasteilta sekä heidän kelpoisuudestaan hoitamaansa tehtävään. Lisäksi kerättiin tietoa siitä, mitä muita aineita tai aloja opettaja opettaa. Muuttujina olivat myös tehtävätyyppi, ikä, sukupuoli ja koulutustausta. Myös seuraavista aiheista kerättiin tietoa: opettajien täydennyskoulutus, ammatillisen koulutuksen opettajien työelämäjaksot sekä perusopetuksen opettajien opettamien ryhmien koot.

 

Tekijät
Timo Kumpulainen (toim)
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6342-9
ISBN painettu
978-952-13-6341-2
Sarja
Raportit ja selvitykset 2017:2
ISSN pdf
1798-8926
ISSN painettu
1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi