Raportit ja selvitykset

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Hakeminen opettajankoulutukseen

Henkilöstökoulutus Johtaminen ja hallinto Laatu ja kehittäminen Opetus ja ohjaus
Kannen kuva: Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Hakeminen opettajankoulutukseen

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Hakeminen opettajankoulutukseen
(pdf, 592.8 KB)

Lataa

Julkaisu tarjoaa katsauksen ja tietoa opettajankoulutukseen hakeutumisesta. Se on osa Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019 -tiedonkeruun tuloksia esittelevästä raporttisarjasta.

Opettajatiedonkeruita ja niihin pohjautuvia raportteja on tehty vuodesta 1999. Hakeminen opettajankoulutukseen -julkaisun tiedot perustuvat Opetushallinnon tilastopalvelu Vipusen ja korkeakouluilta koottuihin tietoihin.

Raporttisarjaa varten tietoa kerättiin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ruotsinkielisessä koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevistä opettajista ja rehtoreista. Tarkastelun kohteena ovat mm. opettajien ja rehtorien kelpoisuus sekä ikä- ja sukupuolirakenteet. Tulokset esitellään koulutusmuotokohtaisissa raporteissa.

Lisäksi raporttisarja sisältää julkaisuja opettajatarpeista nyt ja tulevaisuudessa sekä opetushenkilöstön osallistumisesta jatko- ja täydennyskoulutukseen, asiantuntijavaihtoon ja työelämäjaksoille.

Lisätietoa tiedonkeruusta sekä kaikki siihen liittyvät raportit:
https://www.oph.fi/fi/tilastot/tilastoja-opettajista-ja-rehtoreista

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6707-6
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:20
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi