Raportit ja selvitykset

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Opettajatarpeet nyt ja tulevaisuudessa

Henkilöstökoulutus Johtaminen ja hallinto Laatu ja kehittäminen Opetus ja ohjaus
Kannen kuva: Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Opettajatarpeet nyt ja tulevaisuudessa

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Opettajatarpeet nyt ja tulevaisuudessa
(pdf, 489.41 KB)

Lataa

Julkaisu tarjoaa tietoa opettajatarpeesta sekä tarkastelun opettajankoulutuksen tulevaisuuden näkymistä. Se on osa Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019 -tiedonkeruun tuloksia esittelevästä raporttisarjasta.

Opettajatiedonkeruita ja niihin pohjautuvia raportteja on tehty vuodesta 1999.  Nyt julkaisuvuorossa ovat järjestyksessä kuudennen, vuonna 2019 toteutetun tiedonkeruun tulokset. 

Tietoa kerättiin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ruotsinkielisessä koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevistä opettajista ja rehtoreista. Tarkastelun kohteena ovat mm. opettajien ja rehtorien kelpoisuus sekä ikä- ja sukupuolirakenteet. Tulokset esitellään erillisissä raporteissa.

Lisäksi raporttisarja sisältää julkaisut opettajankoulutukseen hakemisesta sekä opetushenkilöstön osallistumisesta jatko- ja täydennyskoulutukseen, asiantuntijavaihtoon ja työelämäjaksoille. 

Lisätietoa tiedonkeruusta sekä kaikki siihen liittyvät raportit:
https://www.oph.fi/fi/tilastot/tilastoja-opettajista-ja-rehtoreista

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6709-0
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:22a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi