Raportit ja selvitykset

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Vapaa sivistystyö

Henkilöstökoulutus Johtaminen ja hallinto Laatu ja kehittäminen Opetus ja ohjaus Vapaa sivistystyö
Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Vapaa sivistystyö

Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019: Vapaa sivistystyö
(pdf, 474.76 KB)

Lataa

Julkaisu tarjoaa katsauksen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevään opettaja- ja rehtorikuntaan. Se on osa Opettajat ja rehtorit Suomessa 2019 -tiedonkeruun tuloksia esittelevästä raporttisarjasta.

Opettajatiedonkeruita ja niihin pohjautuvia raportteja on tehty vuodesta 1999. Nyt julkaisuvuorossa ovat järjestyksessä kuudennen, vuonna 2019 toteutetun tiedonkeruun tulokset.

Tietoa kerättiin esi- ja perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ruotsinkielisessä koulutuksessa sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelevistä opettajista ja rehtoreista. Tarkastelun kohteena ovat mm. opettajien ja rehtorien kelpoisuus sekä ikä- ja sukupuolirakenteet. Lisäksi on tarkasteltu esi- ja perusopetuksen opetusryhmien kokoa. Tulokset esitellään erillisissä raporteissa.

Lisäksi julkaistaan raportit opettajatarpeista nyt ja tulevaisuudessa, opettajankoulutukseen hakemisesta sekä opetushenkilöstön osallistumisesta jatko- ja täydennyskoulutukseen, asiantuntijavaihtoon ja työelämäjaksoille.

Lisätietoa tiedonkeruusta sekä kaikki siihen liittyvät raportit:
https://www.oph.fi/fi/tilastot/tilastoja-opettajista-ja-rehtoreista
 

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6702-1
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:15
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi