Raportit ja selvitykset

Opettajien näkemyksiä ympäristöopin opettamisesta ja nivelvaiheesta

Perusopetus Ympäristöoppi
Kannen kuva

Opettajien näkemyksiä ympäristöopin opettamisesta ja nivelvaiheesta
(pdf, 302.42 KB)

Lataa

Kooste vuonna 2020 toteutetusta selvityksestä

Julkaisu esittelee opettajien näkemyksiä 3.–6. luokkien ympäristöopin opettamisesta ja oppiaineen sisällöistä sekä ala- ja yläkoulun välisestä nivelvaiheesta. Lisäksi julkaisussa tarkastellaan, millaista tukea ympäristöopin opettamiseen kaivataan. Julkaisu on kooste vuonna 2020 toteutetun selvityksen tuloksista. Selvitys toteutettiin Opetushallituksen ympäristöopin kehittämistyötä varten. Selvityksen aineisto kerättiin alakoulun opettajille teetetyllä sähköisellä kyselyllä (N=846) sekä haastattelemalla yläkoulun biologian, maantiedon, fysiikan ja kemian aineenopettajia (N=21). Terveystieto ei ollut mukana selvityksessä.

Selvityksen tulosten perusteella opettajat kokevat ympäristöopin pääsääntöisesti innostavaksi aineeksi opettaa, mutta opettamisen tueksi kaivataan erityisesti sähköistä tukimateriaalia, kokeellista työskentelyä tukevaa ajantasaista välineistöä sekä opetussuunnitelman sisältöjen selkeyttämistä. Lisäksi opettajat tunnistivat tarpeen tiiviimmälle ala- ja yläkoulun väliselle yhteistyölle, jotta ympäristöopin nivelvaihetta voitaisiin sujuvoittaa.
 

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6760-1
Sarja
Raportit ja selvitykset 2021:9
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi