Määräykset ja ohjeet

Opetushallituksen ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista

Arviointi ja todistukset Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Opetushallituksen ohje todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista
(pdf, 254.45 KB)

Lataa

Ohjetta sovelletaan todistusten ja niiden liitteiden antamiseen ammatillisessa koulutuksessa. Ohje perustuu ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) ja valtioneuvoston asetuksen (673/2017) säännöksiin sekä Opetushallituksen todistusmääräyksen (OPH-2147-2020). Ohjeessa kerrotaan tarkemmin mm. todistuksen antamisesta, todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista, osaamisen tunnustamisen viitetiedoista, keskiarvon laskemisesta ja asiavirheen korjaamisesta. Opetushallitus määrää todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävistä tiedoista. Koulutuksen järjestäjät laativat tarvittaessa määräyksen pohjalta omat todistusmallit käyttöönsä.

Todistuksiin ja niiden liitteisiin merkittävät tiedot ammatillisessa koulutuksessa -julkaisu avautuu  Siirry materiaaliin -painikkeesta.
 

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6737-3
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2021:3a
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi