Oppimateriaali

Opiskelutaitoja parantava kurssi lukiossa opiskeleville maahanmuuttajille

Maahanmuuttajakoulutus Lukiokoulutus Äidinkieli ja kirjallisuus Biologia Matematiikka

Opiskelutaitoja parantava kurssi lukiossa opiskeleville maahanmuuttajille on malli opintovalmiuksia parantavasta kurssista koulutuksen järjestäjien ja lukioiden tueksi. Opiskelutaitoja parantava kurssi on lukion soveltava kurssi.

Kurssi on suunniteltu 28 oppitunnin kokonaisuudeksi. Kurssiin liittyvät myös opiskelijoiden omat tehtävät. Osa harjoituksista tehdään oppituntien aikana, osa kotitehtävinä. Ajatuksena on, että opiskelijoiden omat tehtävät liittyisivät kiinteästi kurssin sisältöihin. Aineisto jaetaan opiskelijoille.

Tekijät
Ilona Kuukka