Määräykset ja ohjeet

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö

Arviointi ja todistukset Tutkintojen tunnustaminen Henkilökohtaistaminen Osaamisen arviointi Ammatillinen koulutus
OPH publication

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tietosisältö
(pdf, 150.36 KB)

Lataa

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat yhdessä antaneet ohjeen siitä, millainen toteuttamissuunnitelman tietosisällön tulisi olla.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 53 §) edellyttää, että jokainen koulutuksen järjestäjä laatii osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on osa koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää. Parhaimmillaan suunnitelma on arjen työkalu, jota opettajat, ohjaajat ja osaamisen arvioijat käyttävät opiskelijan osaamisen arvioinnissa. Koulutuksen järjestäjän tehtävänä on seurata toteuttamissuunnitelman toimivuutta ja tarvittaessa kehittää toimintatapojaan ja päivittää suunnitelmaa. 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma sisältää koulutuksen järjestäjän päättämät yleiset osaamisen arvioinnin menettelytavat. Vähimmäisvaatimus toteuttamissuunnitelman tietosisällölle annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen antamassa ohjeessa. Toteuttamissuunnitelmassa voidaan kuvata tätä tarkemminkin osaamisen arvioinnin toimintatapoja.