Oppaat ja käsikirjat

Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa

Arviointi ja todistukset Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinta ammatillisessa koulutuksessa

osaamisen_osoittamisen_arvioinnin_ja_todentamisen_laadunhallinta_ammatillisessa_koulutuksessa.pdf
(pdf, 1.69 MB)

Lataa

Menettelytapoja ja hyviä käytäntöjä koulutuksen järjestäjille

Tämän hankeraportin tarkoitus on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä opiskelijan osaamisen osoittamiseen, arviointiin ja todentamiseen liittyvässä laadunhallinnassa. Koulutuksen järjestäjien vastuu järjestämänsä koulutuksen laadusta on lisääntynyt ammatillisen koulutuksen uudistuessa. Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta.

Raporttiin koottiin niitä kriittisiä tekijöitä, joita koulutuksen järjestäjät pitävät osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinnassa tärkeinä. Työryhmä laati suosituksia sekä laati ja keräsi esimerkkejä menettelytavoista, jotka tukevat koulutuksen järjestäjiä osaamisen osoittamisen, arvioinnin ja todentamisen laadunhallinnassa. Raportin rakenne on ammatillisen koulutuksen laadunvarmistuksen eurooppalaisen viitekehyksen laatuympyrän mukainen. Toimintaa suunnitellaan, toteutetaan, arvioidaan ja kehitetään (tarkistaminen). 


 

Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6531-7
ISBN painettu
978-952-13-6530-0
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2018:7a
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi