Määräykset ja ohjeet

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisen arviointi Ammatillinen koulutus
Kannen kuva

Määräys osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta OPH-1634-2021.pdf
(pdf, 297.05 KB)

Lataa

Julkaisu sisältää Opetushallituksen määräyksen (OPH-1634-2021) osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen mitoituksen periaatteista ja arvosanojen muuntamisesta, joka tulee voimaan 1.8.2021. Määräys ohjaa koulutuksen järjestäjiä tunnustamiseen liittyvissä asioissa.

Julkaisuvuosi
2021
ISBN pdf
978-952-13-6749-6
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2021:4a
ISSN pdf
1798-8888
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi