Oppaat ja käsikirjat

Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille

Koulutuksen kehittäminen Opetussuunnitelma Osaamisen arviointi Tutkinnon perusteet Ammatillinen koulutus
Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille kansikuva

Osaamisperusteisuus todeksi – askelmerkkejä koulutuksen järjestäjille
(pdf, 724.6 KB)

Lataa

TUTKE 2 -toimeenpanon tukimateriaali

Koulutuksen järjestäjät ovat toivoneet ”yhteisiä askelmerkkejä” jäsentämään ja tukemaan TUTKE 2 -muutosten sekä niihin liittyvän osaamisperusteisuuden todeksi tekemistä. Tukimateriaalin tavoitteena on helpottaa koulutuksen järjestäjien työtä tarvittavien muutosten toteuttamiseksi. Muutosprosessin eri vaiheissa olevat koulutuksen järjestäjät voivat omista lähtökohdistaan oman organisaationsa ja henkilöstönsä tilanteen huomioon ottaen panna heti toimeksi, suunnitella ja aikatauluttaa omalta osaltaan muutosprosessin, prosessin johtamisen, vaadittavat toimenpiteet ja seurannan. Koulutuksen järjestäjien on tärkeää arvioida kokonaisvaltaisesti oman organisaationsa tilanne ja sen perusteella määritellä muutostarpeet, linjata ja johtaa muutosprosessia.

Tukimateriaalin I osa sisältää taustaa, perusteluja ja tietoa siitä, miksi osaamisperusteisuuteen pyritään, mikä on kansallinen tahtotila, mitä osaamisperusteisuudesta on säädetty laissa ja asetuksissa sekä mitä osaamisperusteisuus merkitsee koulutuksen järjestäjän toiminnassa. ECVET eli eurooppalainen opintosuoritusten siirtojärjestelmä toimeenpannaan samalla. Osa on valmisteltu Opetushallituksessa.

Tukimateriaalin II osa sisältää varsinaiset askelmerkit koulutuksen järjestäjän itsearviointia ja muutoksen suunnittelua varten sekä case-esimerkkejä. Osan ovat valmistelleet Koulutuskeskus SEDU:n johto ja asiantuntijat.

Julkaisusta on laadittu myös englanninkielinen versio ”Inspiring and Strengthening the Competence-based Approach in all VET in Finland - Support Material for Implementation”, joka on tarkistettu vastaamaan käyttöä kansainvälisissä yhteyksissä.
 

Tekijät
Osa I: Sirkka-Liisa Kärki, Opetushallitus; Osa II:Reija Lepola, Hellevi Lassila, Kristiina Takaneva ja Kirsi Lounela, Koulutuskeskus Sedu
Julkaisuvuosi
2015
ISBN pdf
978-952-13-6143-2
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2015:9
ISSN pdf
ISSN-L 1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä