Raportit ja selvitykset

Päiväkodista peruskouluun

Opetus ja ohjaus Varhaiskasvatus Esiopetus
Kansi: Päiväkodista peruskouluun

Päiväkodista peruskouluun
(pdf, 280.66 KB)

Lataa

Siirtymät varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen rajapinnoilla

Julkaisussa kuvataan ja analysoidaan kodin, päiväkodin ja koulun sisällä ja rajapinnoilla tapahtuvia siirtymiä. Tarkastelun painopiste on yhtäällä formaaleissa vertikaalisissa koulutussiirtymissä, kuten koulun aloituksessa ja toisaalta horisontaalisissa informaaleissa siirtymissä varhaiskasvatuksen sisällä ja sen rajapinnoilla. Siirtymiä tarkastellaan paitsi lapsen polkuna ja polulla etenemiseen ja kasvuun liittyvinä muutoksina ja seremonioina, myös kasvatusyhteisöjen ja instituutioiden näkökulmasta.

Tekijät
Kirsti Karila, Lasse Lipponen & Kirsi Pyhältö (toim.)
Julkaisuvuosi
2013
ISBN pdf
978-952-13-5698-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2013:17
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi