Opettajan aineisto

Panttivanki ja muita kertomuksia

Erityinen tuki Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus Äidinkieli ja kirjallisuus

Opettajan aineisto sisältää teokseen liittyviä kirjallisuusaiheisia tehtäviä ja kertomukset ääneen luettuina.

Aineistossa on tietoa teoksesta, siihen valituista kaunokirjallisista tekstikatkelmista ja niiden kirjoittajista. Jokaiseen tekstikatkelmaan on laadittu kertomuskohtaisia tehtäviä, joita voi hyödyntää osana oppitunteja ja kirjallisuuden opetusta.

Lisäksi aineisto sisältää yleisiä, kaikkiin teksteihin sovellettavia analysointitehtäviä sekä erityisesti suomea toisena kielenä opiskeleville oppilaille suunnattuja tehtäviä.

Tekijät
Saara Kylmänen
Julkaisuvuosi
2015
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi