Raportit ja selvitykset

Peliteollisuuden osaamistarveraportti

Koulutuksen kehittäminen Ammatillinen koulutus Tekniikan alat Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
Peliteollisuuden osaamistarveraportti kansikuva

Peliteollisuuden osaamistarveraportti
(pdf, 1.18 MB)

Lataa

Opetushallitus toteutti Peliteollisuuden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi.

Opetushallitus toteutti Peliteollisuuden osaamistarpeiden ennakointihankkeen, jossa ennakointiryhmä tuotti alaa koskevia vaihtoehtoisia skenaarioita ja johti niistä tulevaisuuden osaamistarpeita sekä toimenpide-ehdotuksia alan koulutuksen kehittämiseksi. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Hankkeessa hyödynnettiin niin sanottua VOSE-ennakointimallia. Tässä osaamistarveraportissa on kuvattu hankkeen tulokset.

Tekijät
Ulla Taipale-Lehto, Jukka Vepsäläinen
Julkaisuvuosi
2015
ISBN pdf
978-952-13-6192-0
Sarja
Raportit ja selvitykset 2015:6
ISSN pdf
ISSN-L 1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi