Määräykset ja ohjeet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2

Opetussuunnitelma Perusopetus Vieraat kielet
Kannen kuva: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2
(pdf, 516.41 KB)

Lataa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet ovat Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka pohjalta paikalliset opetussuunnitelmat laaditaan. Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on antaa yhteinen perusta paikallisille suunnitelmille. Perusteasiakirja ohjaa perusopetuksen järjestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää laadukkaan ja yhdenvertaisen perusopetuksen toteutumista koko maassa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1–2 sisältää kuvaukset oppiaineen tehtävästä, opetuksen tavoitteista, opetuksen tavoitteista johdetuista oppimisen tavoitteista, tavoitteisiin liittyvistä sisältöalueista sekä oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvistä tavoitteista. Lisäksi perusteissa kuvataan ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppilaan oppimisen arviointi A1-kielessä vuosiluokilla 1–2. 

Perusopetuksen järjestäjän tulee valmistella näiden perusteiden mukainen paikallinen opetussuunnitelma vuoden 2019 loppuun mennessä ja ottaa paikallinen opetussuunnitelma käyttöön tammikuussa 2020. 

Painettuna tilattavissa verkkokaupasta.

Julkaisuvuosi
2019
ISBN pdf
978-952-13-6605-5
ISBN painettu
978-952-13-6604-8
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2019:1a
ISSN pdf
1798-8888
ISSN painettu
1798-887X
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi