Raportit ja selvitykset

Piilotettu osaaminen: selvitys kansainvälisyyden merkityksestä työelämässä

Kansainvälistyminen Osaamisen arviointi Korkeakoulutus
Piilotettu osaaminen kansikuva

Piilotettu osaaminen
(pdf, 6.94 MB)

Lataa

Emme tunnista nykyajan kansainvälisiä osaajia – mutta juuri heitä jokainen työnantaja tarvitsee muuttuvassa maailmassa

CIMO toteutti ajatushautomo Demos Helsingin kanssa laajan selvityshankkeen, jossa tutkittiin työnantajien ja opiskelijoiden näkemyksiä kansainvälisen osaamisen merkityksestä työelämässä.

Osana selvitystä Demos Helsinki hahmotti uutta ymmärrystä muuttuvista työelämän tarpeista sekä uudenlaisesta osaamisesta, jolla tarpeisiin voidaan vastata. Muuttuva väestö, niukat resurssit, teknologinen planetarismi ja globaali talous näyttäytyivät keskeisinä työelämää muuttavina megatrendeinä, ja ne vaikuttavat kaikkien yritysten ja työnantajien toimintaympäristöön. Megatrendien aikakaudella itse asiassa jokainen työ on kansainvälistä.

Keskeisenä tuloksena perinteisen kansainvälisen osaamisen – kielitaidon, suvaitsevaisuuden ja kulttuurien välisen kompetenssin – rinnalle syntyi käsitys laajennetusta kansainvälisestä osaamisesta, johon kuuluvat myös uudenlaiset avainkompetenssit sitkeys, tuottavuus ja uteliaisuus.

Selvityksen mukaan monet työnantajat eivät edelleenkään pidä kansainvälistä kokemusta merkittävänä rekrytointikriteerinä, mutta kuitenkin he arvostavat niitä valmiuksia, joita katsovat kansainvälisen kokemuksen tuottavan. Monet niistä osaamisalueista, joita työnantajat hakivat rekrytoidessaan uusia henkilöitä, olivat itse asiassa niitä, jotka he myös liittivät kansainväliseen kokemukseen.

Demos Helsinki 2013

72 s.

Tekijät
Demos Helsinki
Julkaisuvuosi
2013
ISBN pdf
978-952-5844-11-5
ISBN painettu
978-952-5844-10-8
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi