Oppimateriaali

Puutuoteteollisuus

Ammatillinen koulutus Tekniikan alat

Tämä sivusto antaa yleiskuvan alan sisällöstä ja tuotantomenetelmistä. Välineosaamisen osuuksissa käsitellään tarkemmin sellaisia teknisiä ja taloudellisia yksityiskohtia, jotka ovat samantapaisia kaikilla puutuoteteollisuuden osa-alueilla.

Sivusto liittyy Opetushallituksen kustantamaan Puutuoteteollisuus - kirjasarjaan, jossa käsitellään koko tuotantoketjua metsän kasvatuksesta ja korjuusta tuotantovaiheiden kautta tuotteiden käyttöön ja asiakkaalle toimittamiseen saakka. Tämä sivusto on tarkoitettu täydentämään opiskelumateriaalina edellä mainittua kirjasarjaa.