Oppaat ja käsikirjat

Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin

Laatu ja kehittäminen Ammatillinen koulutus
Kannen kuva: Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin

Q-KULT-työväline oppilaitoksen organisaatiokulttuurin analysointiin
(pdf, 738.91 KB)

Lataa

Tukeeko organisaatiokulttuurinne laadunhallintaa?
”Quality Culture (Q-KULT)” on työväline, jonka avulla ammatilliset oppilaitokset voivat arvioida organisaatiokulttuuriaan. Työväline on kehitetty Leonardo da Vinci –hankkeessa, johon osallistui kuusi partneria viidestä Euroopan maasta.

Työvälineen kehittämisen perustana on ollut oletus, että jokaisella oppilaitoksella on oma erityinen kulttuurinsa, jonka erityispiirteitä voidaan arvioida ja joka liittyy (mahdollisesti määrittelemättömällä tavalla) oppilaitoksen laadunhallintajärjestelmään. Kuusi koulutuksen järjestäjää on pilotoinut työvälinettä Suomessa ja tämän pohjalta on muokattu alkuperäistä Q-KULT–työvälinettä ja siihen liittyvää ohjeistusta.

Keskeinen kysymys on, miten tietynlainen oppilaitoksen organisaatiokulttuuri vaikuttaa laadunhallintajärjestelmän toteutukseen ja/tai sen edelleen kehittämiseen. Oppilaitoksen laadunhallintajärjestelmä voi hyötyä oppilaitoksen kulttuurista, mutta kulttuuri voi myös rajoittaa laadunhallintajärjestelmän käyttöä. Siksi on hyödyllistä tietää, minkälainen organisaatiokulttuuri on omassa oppilaitoksessa.

Tämän opas kuvaa, miten Q-KULT-työvälinettä voidaan käyttää oppilaitoksissa. Opas sisältää Q-KULT-työvälineeseen liittyvä analyysilomakkeen.
 

Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6354-2
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2017:2a
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi