Raportit ja selvitykset

Reformi tavoitteista toiminnaksi – kokemuksia ammatillisen koulutuksen johtamisesta

Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Ammatillinen koulutus
Julkaisun kansikuva - Reformi tavoitteista toiminnaksi

194600_reformi_tavoitteista_toiminnaksi.pdf
(pdf, 366.25 KB)

Lataa

Keväällä 2018 toteutetun kyselyn tulokset antavat yleisen tilannekuvan ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisesta vastaajien kokemana.

Julkaisu sisältää tuloksia ammatillisen koulutuksen johtajille suunnatusta kyselystä, jonka Opetushallitus teki keväällä 2018. Kyselytulokset antavat yleisen tilannekuvan ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamisesta vastaajien kokemana. Julkaisussa on myös otteita alkusyksyllä 2018 tehdyistä opiskelijahaastatteluista, joilla kerättiin opiskelijoiden näkemyksiä ja kokemuksia reformin toimeenpanosta.

Julkaisun varsinaisen rungon muodostavat artikkelit, joissa yhdeksän ammatillisen koulutuksen johtajaa ja kaksi työelämän edustajaa kertovat, miten ammatillisen koulutuksen reformiin valmistauduttiin ennen säädösten voimaantuloa, millaisia kokemukset käytännön toteutumisesta uuden lainsäädännön voimaantulon alkuvaiheessa olivat sekä millaisia ideoita ja mahdollisuuksia ammatillisessa koulutuksessa on tulevaisuudessa.

Tekstiä täydentävät kyselyn ja opiskelijahaastatteluiden vastauksista poimitut lainaukset, joissa johtajat ja opiskelijat kertovat omin sanoin uuden ammatillisen koulutuksen käytännöistä ja kokemuksista.

Julkaisuvuosi
2018
ISBN pdf
978-952-13-6534-8
Sarja
Raportit ja selvitykset 2018:14a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi