Oppaat ja käsikirjat

Resilienssiä rakentamassa - demokratiakasvatuksen tueksi

Hyvinvointi Turvallisuus Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus
Kannen kuva: Resilienssiä rakentamassa - demokratiakasvatuksen tueksi

Resilienssiä rakentamassa - demokratiakasvatuksen tueksi
(pdf, 3.67 MB)

Lataa

Suomalaisten mielipiteet ovat usein yhä vahvemmin polarisoituneita. Media pommittaa lapsia ja nuoria päivittäin kiistanalaisia aiheita koskevalla tiedolla. Sosiaalisessa mediassa aiheet esitetään usein kärjistetysti, puolueellisesti tai jopa harhaanjohtavasti. Vahva medialukutaito on osa resilienssiä, kimmoisuutta, selviytymis- ja sopeutumiskykyä ennakoimattomissa tilanteissa. Resilienssi suojaa lapsia ja nuoria ajautumasta ääriliikkeiden kannattajiksi. Opetus ja varhaiskasvatus rakentavat perusoikeuksia kunnioittavaa arvopohjaa ja antaa taitoja, intoa ja hyvän mallin aktiivisen kansalaisen toiminnalle.

Resilienssiä rakentamassa -julkaisu sisältää asiantuntija-artikkeleita sekä yhteispohjoismaisessa demokratiataitoja kehittävässä DEMBRA-hankkeessa mukana olleiden koulujen kokemuksia ja ajatuksia siitä miten koulu voi rakentaa resilienssiä ja vahvistaa demokratiaosaamista.

Julkaisu jatkaa Rakentavaa vuorovaikutusta -kirjan aloittamaa tukea Kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman toteuttamiselle opetusalalla. Julkaisussa on huomioitu uutena näkökulmana myös varhaiskasvatus.

Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6657-4
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2020:2
ISSN pdf
1798-8969
Julkaisu saatavana kielillä