Raportit ja selvitykset

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Lukiokoulutus
Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta

Selvitys lukiodiplomien suorittamisesta
(pdf, 3.1 MB)

Lataa

Opetushallitus on selvittänyt lukiodiplomien toteutumista lukioissa lukuvuosina 2008–2009 ja 2009–2010. Nyt raportoitavalla kyselyllä selvitettiin lukiodiplomin suorittamista lukioissa, yhteistyötä lukiodiplomin toteuttamisessa, lukiodiplomin merkitystä lukion toimintakulttuurissa ja kehittämistarpeita. Selvityksen aineisto koottiin Opetushallituksen sähköisellä kyselyllä keväällä 2010. Lukiodiplomin suorittaminen on lukion yleissivistävän koulutustehtävän mukaista lukion toimintaa. Lukiodiplomit antavat lukion opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa erityisosaamistaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomeita voi suorittaa kotitaloudessa, kuvataiteessa, käsityössä, liikunnassa, mediassa, musiikissa, tanssissa ja teatterissa. 
 

Tekijät
Mikko Hartikainen ja Maija-Liisa Ojala
Julkaisuvuosi
2011
ISBN pdf
978-952-13-5028-3
ISBN painettu
978-952-13-5027-6
Sarja
Raportit ja selvitykset 2011:30
ISSN pdf
ISSN 1798-8926
ISSN painettu
ISSN 1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi