Raportit ja selvitykset

Selvitys Young Ambassadors- ja Future Leaders -ohjelmiin osallistumisen vaikutuksista

Kansainvälistyminen Lukiokoulutus
Kannen kuva

Selvitys Young ambassadors- ja Future leaders -ohjelmiin osallistumisen vaikutuksista
(pdf, 1.52 MB)

Lataa

Toteutimme keväällä 2020 selvityksen siitä, millaisia vaikutuksia Young Ambassadors- ja Future Leaders -kesävaihto-ohjelmiin osallistumisella on ollut osallistujien elämään ja tulevaisuuden suunnitteluun, henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä mielikuviin ja asenteisiin niin omaa kuin vaihtomaata kohtaan. 

Aineisto koottiin kevään 2020 aikana. Osallistujille suunnatun kyselyn ja haastattelujen ohella selvityksessä on hyödynnetty ohjelman vuosittaisia ohjelmaraportteja ja tausta-aineistoja kuten nuorten omia blogikirjoituksia. Selvityksen tulokset on koottu tähän raporttijulkaisuun.

 

Tekijät
Laura Jauhola, Risto Karinen
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6694-9
ISBN painettu
978-952-13-6693-2
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:10a
ISSN pdf
1798-8926
ISSN painettu
1798-8918
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi