Oppimateriaali

Sieniretki

Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus Ympäristöoppi

Sieniretki on sienten tunnistamiseen ja sienestämiseen keskittyvä digitaalinen materiaali, joka on suunnattu 3.- 6.- luokkalaisille suomea toisena kielenään opiskeleville tukimateriaaliksi ympäristö- ja luonnontiedon oppiaineeseen. Sieniretkessä käsitellään laajasti sienestämiseen liittyvää peruskäsitteistöä ja opetellaan tunnistamaan yleisimmät ruokasienet ja myrkylliset sienet. Käsittelyssä ovat myös sieniretkellä tarvittavat jokamiehenoikeudet, eläimet joita voi nähdä sieniretkellä ja sieniretkelle varustautuminen. Sieniretki kannustaa tutustumaan sieniin ja madaltaa kynnystä lähteä sieniretkelle erilaisten pelien ja tehtävien avulla. Sieniretkellä seikkailevat viidennellä luokalla olevat suomalainen Mirjam ja maahanmuuttajataustainen Aaron.

Oppilas voi käyttää Sieniretkeä itsenäisesti tai sitä voidaan käyttää opettajajohtoisesti oppitunneilla. Materiaalista riittää läpikäytävää useammalle oppitunnille. Materiaalissa on myös kertausosio, jonka suoritettuaan opiskelija voi halutessaan tulostaa itselleen diplomin.

Tekijät
Niina Oksman, Minna Takalo, Oodles Solutions Oy
Julkaisuvuosi
2013