Raportit ja selvitykset

Sujuvuutta siirtymiin – Toisen asteen ammatillisen koulutuksen siirtymä- ja nivelvaiheet

Johtaminen ja hallinto Koulutuksen kehittäminen Opetus ja ohjaus Tasa-arvo ja osallisuus Ammatillinen koulutus
Julkaisun kansikuva - Sujuvuutta siirtymiin_2017

sujuvuutta-siirtymiin.pdf
(pdf, 2.57 MB)

Lataa

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön muuttuessa on yhä tärkeämpää, että koulutuksen järjestäjät pystyisivät toimillaan sujuvoittamaan opiskelijan polkua ammatilliseen koulutukseen, mahdollistamaan yksilölliset ja joustavat valinnat koulutuksen aikana sekä tukemaan opiskelijaa valmistumisvaiheessa ja työelämään tai jatko-opintoihin siirtymisessä. 

Tässä selvityksessä nostetaan esiin ne koulutuksen järjestäjien toiminnot ja prosessit, jotka koulutuksen järjestäjien kokemuksen mukaan tukevat tällä hetkellä siirtymä- ja nivelvaiheiden onnistumista. Samalla tunnistetaan vielä olemassa olevia kehittämiskohteita ja aukkopaikkoja. Selvitystyön havainnot tukevat ammatillisen koulutuksen kehittämistä ja tuottaa näkemyksiä paitsi rakennerahastohankkeiden myös valtionavustuksilla tuettavaan kehittämistoimintaan. 

Selvitys on tehty osana Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Zoomi – sujuvien siirtymien kansallinen koordinointi -hanketta, jota Opetushallitus toteuttaa yhteistyössä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n kanssa. Zoomi-hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Tekijät
Kaisa Harjunpää, Susanna Ågren, Sanna Laiho
Julkaisuvuosi
2017
ISBN pdf
978-952-13-6340-5
Sarja
Raportit ja selvitykset 2017:1
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi