Oppimateriaali

Suomen muutto- ja paikkalinnut

Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus Ympäristöoppi

Suomen muutto- ja paikkalinnut opettaa tuntemaan Suomen tyypillisimpiä lintuja elämyksellisellä tavalla. Sisältötekstit ja tehtävät linkittyvät kiinteästi yhteen ja niiden parissa oppilas tulee oppineeksi huomaamattaan.

Ympäristöopin opetukseen 3. - 6. luokkalaisille tarkoitettu Suomen muutto- ja paikkalinnut soveltuu ensisijaisesti itsenäiseen opiskeluun.

Pelaajaa kuljetetaan eteenpäin kertomuksella suomalaisesta Roosasta ja Turkista muuttaneesta Melissasta. Tarina tuo materiaalin lähelle maahanmuuttajalapsen kokemusmaailmaa.

Lähtökohtana ovat suomi toisena kielenä -oppijan tarpeet: kieli on selkeää, perussanasto on suppea ja keskeiset käsitteet on havainnollistettu kuvin. Oppilas voi lukea ruudulta itse yhtä aikaa saman, minkä hän kuulee kertojan lukemana.

Tekijät
Hanna Pöyliö, Maarit Sorjonen, Oodles Oy
Julkaisuvuosi
2017