Oppimateriaali

Suomen sää ja vuodenajat

Maahanmuuttajakoulutus Perusopetus Fysiikka Ympäristöoppi

Suomen sää ja vuodenajat on digitaalinen oppimateriaali, jonka kertomus Suomeen muuttavasta Jamarista on maahanmuuttajalapselle helposti samaistuttava. Materiaali on suunnattu 2.-4. luokkalaisille ympäristö- ja luonnontietoa opiskeleville maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille. Materiaalissa opiskellaan toiminnallisin keinoin yleistietoa säästä ja siihen liittyvistä ilmiöistä

Materiaalissa on huomioitu valmistavan opetuksen tarpeet niin tiedollisesti kuin suomen kielen oppimisenkin kannalta. Käytetty kieli on yksinkertaista, kaikki käsitteet opiskellaan toiminnallisesti ja tärkeimpiä sanoja toistetaan runsaasti eri yhteyksissä.

Materiaali sisältää lisäksi perustietoa sään elementeistä visuaalisesti näyttävällä tavalla ja itse tekemällä ja kokemalla oppimiseen tulee uudenlaista eloa. Materiaalin opiskelun jälkeen oppilas on tietoinen sään elementeistä, joita ovat tuuli, pilvet, sade sekä lämpötila ja hän ymmärtää näiden ilmiöiden syntymekanismeja. Oppilas osaa lukea erilaisia säätiloja sekä omien havaintojensa perusteella että sääennustuksia tutkimalla. Oppilas on myös tutustunut Suomen vuodenaikoihin eri tavoin ja osaa valita säänmukaisen varustuksen.

Tekijät
Hanna Pöyliö, Maarit Sorjonen, Ubiikki Oy