Määräykset ja ohjeet

Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015

Arviointi ja todistukset Kansainvälistyminen Opetus ja ohjaus Opetussuunnitelma Perusopetus Äidinkieli ja kirjallisuus
Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015 kansikuva

Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus 2015
(pdf, 751.64 KB)

Lataa

Tämä Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus tuli voimaan 1.8.2015. Opetushallitus suosittaa, että Suomi-koulut laativat tätä suositusta hyödyntäen koulukohtaiset opetussuunnitelmat.

Tämä Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositus on tarkoitettu tukemaan Suomi-koulujen opetuksen tavoitteiden asettamista, sisältöjen valintaa sekä oppilaiden oppimisen arviointia. Suositus on laadittu Suomi-kouluissa 3–18-vuotiaille oppilaille annettavaa opetusta varten. Soveltuvin osin sitä voidaan hyödyntää myös tätä nuorempien tai vanhempien opetuksessa.

Julkaisuvuosi
2015
ISBN pdf
978-952-13-6128-9
ISBN painettu
978-952-13-6127-2
Sarja
Määräykset ja ohjeet 2015:38
ISSN pdf
ISSN-L 1798-887X
ISSN painettu
ISSN 1798-887X
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi