Oppaat ja käsikirjat

Taide ja taito – kiinni elämässä!


Taide ja taito - kiinni elämässä!

Taide ja taito – kiinni elämässä! 
(pdf, 1.99 MB)

Lataa

TaiTai on Opetushallituksessa vuonna 2008 laadittu toimenpideohjelma taide- ja taitoaineiden opetuksen kehittämiseksi. Useiden kulttuurikasvatushankkeiden jälkeen kehittämistyö päätettiin nyt suunnata eri koulumuotojen taide- ja taitokasvatuksen kehittämiseen. Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijat laativat yhdessä toimenpideohjelman tätä tarkoitusta varten. Keväällä 2008 julkistettuun ohjelmaan kirjattiin neljä toimenpidettä, joista yksi on taide- ja taitokasvatusta käsittelevän julkaisun toimittaminen. Julkaisun taustalla on ajatus, että taide- ja taitoaineiden opetusta tulisi kehittää sisällöllisesti eri koulumuotojen opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti. Taide- ja taitoaineiden kehittämiseen kuuluu myös kaikki se, mikä on yhteistä taiteesta ja taidosta oppimiselle. Käytännön pedagogiikan kehittäminen tapahtuu kouluyhteisön arjessa erilaisissa oppimisympäristöissä. Taiteiden ja taitojen opiskeluun liittyy kehollisuus, aistivoimaisuus, käsillä tekeminen, taitaminen ja oppimisprosessin kokonaisvaltaisuus. Ne voivat palvella koulun opetus- ja kasvatustehtävää nykyistä paremmin. Julkaisun ensisijainen tavoite onkin tukea koulujen ja opettajien työtä.

Tekijät
Opetushallituksen taide- ja taitokasvatuksen asiantuntijatyöryhmä
Julkaisuvuosi
2009
ISBN pdf
978-952-13-4034-5
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi