Raportit ja selvitykset

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa

Tasa-arvo ja osallisuus Vapaa sivistystyö
Kannen kuva

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu vapaan sivistystyön oppilaitoksissa
(pdf, 367.79 KB)

Lataa

Velvoite suunnitelmalliseen oppilaitoskohtaiseen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön koskee kaikkea lakiin perustuvaa opetusta ja koulutusta. Velvoite koskee myös vapaan sivistystyön oppilaitoksia. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja opintokeskukset. 

Julkaisu perustuu Opetushallituksen vuonna 2023 toteuttaman kyselyn tuloksiin. Kyselyllä kartoitettiin toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun tilaa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Kyselyllä selvitettiin oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia, suunnitelmien sisältöä, henkilöstön ja opiskelijoiden osallistumista sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kehittämistarpeita ja vaikutuksia oppilaitosten toimintaan. Kyselyyn vastasi 217 vapaan sivistystyön oppilaitosta. Oppilaitoksista 23 prosenttia (n=49) oli kansanopistoja, 61 prosenttia (n=133) kansalaisopistoja, 7 prosenttia (n=15) kesäyliopistoja, 6 prosenttia (n=12) opintokeskuksia ja 4 prosenttia (n=8) liikunnan koulutuskeskuksia.

Tekijät
Anna Mikkola
Julkaisuvuosi
2023
ISBN pdf
978-952-13-6904-9
Sarja
Raportit ja selvitykset 2023:7a
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi