Raportit ja selvitykset

Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 2019

Tasa-arvo ja osallisuus Perusopetus
Kannen kuva

Tasa-arvosuunnitelmien seuranta 2019
(pdf, 591.12 KB)

Lataa

Perusopetuksen oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu

Tutkija Anna Mikkola toteutti perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun kartoituksen vuoden 2019 lopulla. Kysely lähetettiin kaikkiin perusopetuksen kouluihin ja siihen vastasi noin 45 % kouluista.

Kartoitus osoittaa, että koulukohtaisten suunnitelmien laatu vaihtelee. On erinomaista työtä tekeviä ja kouluja ja myös kouluja, joitten suunnitelmat eivät täytä lain asettamia vaatimuksia tai puuttuvat kokonaan. Monen koulun suunnitelmissa on vielä paljon kehitettävää.

Raportti antaa runsaasti käyttökelpoisia esimerkkejä hyvin toimivista käytänteistä. Raportin huomiot, esimerkit ja lähdeluettelo ovat arvokas tuki koulun jatkuvalle yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyölle.

Sammandrag och kapital 4. Konklusioner är också på svenska.

Tekijät
Anna Mikkola
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6711-3
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:23
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi