Oppaat ja käsikirjat

Tasa-arvotyö on taitolaji

Tasa-arvo ja osallisuus
Kansikuva - Tasa-arvotyö on taitolaji

173318_tasa_arvotyo_on_taitolaji.pdf
(pdf, 2.01 MB)

Lataa

Opas sukupuolen tasa-arvon edistämiseen perusopetuksessa

Tämä opas tuo esiin sukupuolten tasa-arvon haasteita, kannustaa lisäämään ymmärtämystä sukupuolen moninaisuudesta sekä antaa tietoa sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta häirinnästä. Opas sisältää runsaasti ehdotuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnitelmallista tasa-arvotyötä tehdään ja miten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan. 

Tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa tulee edistää kaikessa opetuksessa ja koulutuksessa. Perusopetuslain osalta velvoite koskee esiopetusta, oppivelvollisten perusopetusta, lisäopetusta, aikuisten perusopetusta ja maahanmuuttajille järjestettävää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Kaikkien näiden koulutusmuotojen opetussuunnitelmien perusteet korostavat sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämisen merkitystä. 

Tasa-arvon edistämiseksi kaikissa perusopetusta järjestävissä kouluissa on laadittava tasa-arvosuunnitelma. Tasa-arvosuunnitelma on perusteltua laatia myös niille esiopetusryhmille, jotka eivät toimi kouluissa.

Oppaassa ei ole huomioitu vuoden 2015 jälkeen tulleita lainsäädäntömuutoksia.
Liite
Tekijät
Liisa Jääskeläinen, Johanna Hautakorpi, Hanna Onwen-Huma, Hanna Niittymäki, Anssi Pirttijärvi, Miko Lempinen, Valpuri Kajander
Julkaisuvuosi
2015
ISBN pdf
978-952-13-6242-2
ISBN painettu
978-952-13-6241-5
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2015:5
ISSN pdf
ISSN 1798-8969
ISSN painettu
ISSN 1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi