Oppaat ja käsikirjat

Tehostettu ja henkilökohtainen oppilaanohjaus

Henkilökohtaistaminen Opetus ja ohjaus Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus
Kannen kuva

Tehostettu ja henkilökohtainen oppilaanohjaus
(pdf, 683.49 KB)

Lataa

Tähän oppilaanohjauksen oppaaseen on koottu se, mitä tulisi huomioida, kun toimeenpannaan oppilaan oikeutta tarpeenmukaiseen oppilaanohjaukseen (Perusopetuslaki 11 a §). Oppaassa kuvataan sitä, mitä tulisi huomioida, kun arvioidaan perusopetusikäisen oppilaan valmiutta koulutus- ja uravalintaan eli hänen tarvettaan saada tehostettua henkilökohtaista oppilaanohjausta. 

Jokaiselle oppilaalle tarkoitettu oppilaanohjaus ja ohjausympäristö muodostaa perustan ohjauksen tehostamiselle. Oppaassa tarkastellaan oppilaan uravalintaa haittaavaa ajattelua ja sitä, mihin perusopetusikäisen oppilaanohjauksen kehittämisessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 

Tekijät
Petri Niemi
Julkaisuvuosi
2022
ISBN pdf
978-952-13-6818-9
ISBN painettu
978-952-13-6817-2
Sarja
Oppaat ja käsikirjat 2022:2
ISSN pdf
1798-8969
ISSN painettu
1798-8950
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi