Oppimateriaali

Terveellinen ateria

Terveystieto

Terveellinen ateria -aihio perustuu suomalaiseen ravitsemussuosutusmalliin, lautasmalliin. Sen avulla kootaan ravitsemussuositusten mukainen lounas aihiossa esiintyville simerkkihankilöille. Lisäksi käyttäjä voi syöttää aihioon omat tietonsa ja harjoitella näin oikeaoppisen aterian kokoamista itselleen. Ohjelman avulla on helppo havainnollistaa, miten aterialle valitut ruokalajit ja niiden annoskoko vaikuttavat aterian kokonaisenergiamäärään.