Raportit ja selvitykset

Terveet Tilat 2028: Ammatillisen koulutuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys

Oppimisympäristö Ammatillinen koulutus
Terveet tilat 2028

Terveet tilat 2028_ammatillinen koulutus.pdf
(pdf, 3.36 MB)

Lataa

Ammatillisen koulutuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys liittyy Terveet tilat 2028 -ohjelman 4.1.4 Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat -toimenpiteeseen.

Ammatillisen koulutuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys kohdistuu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien ammatillisiin oppilaitoksiin, ammatillisiin aikuiskoulutuslaitoksiin, ammatillisiin erikoisoppilaitoksiin ja ammatillisiin erityisoppilaitoksiin.

Selvityksessä on tarkasteltu oppimisympäristöjen ja oppilaitosrakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä 2000-luvulla tehtyjä oppimisympäristöjä ja oppilaitosrakennuksia koskevaa kotimaista tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi on luotu katsaus ammatillisen koulutuksen rakennusten ja tilojen rakennushankkeiden suunnitteluprosessin perusteisiin ja menettelyihin.

Selvityksen on toteuttanut FCG Konsultointi Oy.

Tekijät
FCG Konsultointi Oy
Julkaisuvuosi
2021
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi