Raportit ja selvitykset

Terveet tilat 2028: Yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilaselvitys

Oppimisympäristö Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus
Kannen kuva: Terveet tilat 2028

Terveet tilat2028
(pdf, 8.81 MB)

Lataa

Yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilaselvitys liittyy Terveet tilat 2028 -ohjelman 4.1.4 Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat -toimenpiteeseen.
 
Selvityksessä on tarkasteltu oppimisympäristöjen ja koulurakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä 2000-luvulla tehtyjä oppimisympäristöjä ja koulurakennuksia koskevaa kotimaista tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi on luotu katsaus yleissivistävien oppilaitosten rakennushankkeiden suunnitteluprosessin perusteisiin ja menettelyihin.

Selvityksen on toteuttanut FCG Konsultointi Oy. 

Tekijät
FCG Konsultointi Oy
Julkaisuvuosi
2020
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi