Raportit ja selvitykset

Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013

Terveystieto
Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013

Terveystiedon oppimistulokset perusopetuksen päättövaiheessa 2013
(pdf, 8.51 MB)

Lataa

Opetushallitus järjesti terveystiedon oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 9. vuosiluokalla keväällä 2013. Arviointikokeeseen osallistui 3 652 oppilasta 105 koulusta. Kouluista 90 oli suomenkielisiä, ja näistä osallistui arviointiin 3 138 oppilasta. Ruotsinkielisiä kouluja oli 15, ja näistä arviointiin osallistui 514 oppilasta.

Tietoa kerättiin sekä terveystiedon tehtävillä että oppilaille, terveystiedon opettajille ja otoskoulujen rehtoreille suunnatuilla taustakyselyillä. Tässä raportissa esitellään arvioinnin tuloksia.
Raportissa etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin:
• Miten oppilaat osaavat terveystietoa? 
• Miten hyvin terveystiedon eri osa-alueita hallitaan?
• Miten oppilaat suhtautuvat terveystieto-oppiaineeseen?
• Miten opettajat hyödyntävät opetuksessaan erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimateriaaleja?
• Miten erilaiset taustamuuttujat, kuten vanhempien koulutustausta tai terveystiedon opetuksen jakautuminen eri vuosiluokille, vaikuttavat oppilaiden osaamistasoon?
• Toteutuuko sukupuolten välinen ja alueellinen tasa-arvo terveystiedon oppimisessa?
• Annetaanko terveystiedon arvosanoja oppilaille yhtenäisin perustein?

Tekijät
Anna-Mari Summanen
Julkaisuvuosi
2014
ISBN pdf
978-952-13-5719-0
ISBN painettu
978-952-13-5718-3
Sarja
Koulutuksen seurantaraportit 2014:1
ISSN pdf
ISSN 1798-8942
ISSN painettu
SSN 1798-8934
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi