Raportit ja selvitykset

Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys


Julkaisun kansikuva - Toisen asteen koulutuksen koulutuskustannuksia koskeva selvitys

toisen-asteen-koulutuksen-koulutuskustannuksia-koskeva-selvitys.pdf
(pdf, 1.24 MB)

Lataa

Opetushallitus selvitti opetus- ja kulttuuriministeriön pyynnöstä lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta aiheutuvia kustannuksia opiskelijoille ja heidän perheilleen. Selvityksessä tarkasteltiin, millaisia kustannuksia toisen asteen opiskelijoille aiheutuu oppimateriaaleista, työvälineistä ja kansallisiin kokeisiin osallistumisesta ja millaisia muutoksia kustannuksiin kohdistuu. Osana selvitystä laadittiin myös arvio niistä opiskelijoista, joille koulutuskustannukset ovat muodostuneet tai voivat muodostua kouluttautumisen esteeksi. Lisäksi selvitettiin, millaista tukea opiskelijan on mahdollista saada kustannusten kattamiseen.