Raportit ja selvitykset

Turvapaikkaa hakevat ja paperittomat lapset sekä S2/R2 -opetus varhaiskasvatuksessa

Maahanmuuttajakoulutus Opetus ja ohjaus Varhaiskasvatus
Kansikuva

Turvapaikkaa hakevat ja paperittomat lapset sekä S2/R2 -opetus varhaiskasvatuksessa
(pdf, 314.56 KB)

Lataa

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tekemän kyselyn mukaan 15 prosenttia kunnista järjesti varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille. Lisäksi 11 prosenttia kunnista ilmoitti järjestävänsä varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille siitä tapauksessa, että se toteutetaan lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Syy siihen, ettei toimintaa järjestetä, on kuntien mukaan yleisimmin se, ettei kunnassa ole turvapaikkaa hakevia lapsia. Vain viisi kuntaa ilmoitti, ettei järjestä varhaiskasvatusta turvapaikkaa hakeville lapsille, vaikka heitä kunnassa on. Vastanneista kunnista 2,5 prosenttia ilmoitti järjestävänsä varhaiskasvatusta myös paperittomille lapsille. Lisäksi 6 prosenttia oli valmis järjestämään varhaiskasvatusta paperittomille lapsille siinä tapauksessa, että se toteutetaan lastensuojelun tukitoimena. 

Tekijät
Niina Junttila, Charlotta Rehn, Kati Costiander, Tarja Kahiluoto, Kirsi Alila
Julkaisuvuosi
2020
ISBN pdf
978-952-13-6713-7
Sarja
Raportit ja selvitykset 2020:24
ISSN pdf
1798-8926
Julkaisu saatavana kielillä
Suomeksi